Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla Klientów strony internetowej www.centrumlopuszanska22.pl, Devin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarządzający centrum handlowym Centrum Łopuszańska 22)

Niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.centrumlopuszanska22.pl (dalej: „Strona”) określa cele i zasady pobierania danych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.centrumlopuszanska22.pl niezbędny do kontaktu z Klientami i celem świadczenia żądanych przez Klientów usług, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klientów za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Devin Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240502, kapitał zakładowy 408.000,00 zł, NIP: 527-24-84-227

 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Devin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240502, kapitał zakładowy 408.000,00 zł, NIP: 527-24-84-227, adres e-mail: biuro@centrumlopuszanska22.pl
 2. Devin Investments Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów usług związanych z przedmiotem działalności gospodarczej tj prowadzaniem centrum handlowego. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.Zbierane dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, przy zastosowaniu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Devin Investments Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności zbiera dane osobowe zwykłe w celach:
  1. Marketingowych i promocyjnych – imię, nazwisko, adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. Udzielania odpowiedzi na przesyłane zapytania (listownie i elektronicznie) – imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, ewentualnie inne dane podane przez Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. Prowadzenia kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usług przez Administratora – numer telefonu, imię, nazwisko – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  4. analitycznych oraz związanych z administrowaniem stroną internetową oraz może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z strony internetowej www.centrumlopuszanska22.pl, takie jak: adres IP, logi cyfrowe, informacja o skorzystaniu przez Pana/Panią z naszej strony internetowej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas spędzony na stronie internetowej, odwiedzone podstrony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak poznanie aktywności klientów odwiedzających stronę internetową, czy administrowanie stroną internetową.
  5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych sprawach z Administratorem można skontaktować się w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. I pkt. 1;
  6. Podane przez Państwa dane są udostępniane pracownikom Administratora, którzy posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom przetwarzającym, współpracującym z Administratorem, na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
  7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych) albo przez okres funkcjonowania Centrum Łopuszańska 22 lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – w zależności które z w.w. zdarzeń nastąpi  w późniejszym czasie (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych), w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  8. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

II. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe Klientów podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego w na stronie www.centrumlopuszanska22.pl nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

III. NARZĘDZIA KTÓRE WYKORZYSTUJE www.centrumlopuszanska22.pl

Google Analytics oraz pliki cookie
Korzystamy z Google Analytics – będącego narzędziem do analizy statystyk serwisów www, opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje w ten sposób pozyskane (o których mowa w pkt. I ust. 2 lit g) Polityki Prywatności) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie ilości wizyt, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Klient ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Klient może też zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

IV. POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

 1. Strona wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Strony internetowej (dalej Urządzenie). Klienta korzystającego ze Strony i przeznaczone do korzystania ze Strony. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Klienta i jego danych.
 2. Warunkiem działania Plików cookies jest ich akceptacja przez Klienta w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Urządzeniu Klienta Plików cookies, zaleca się sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.
 3. Zgodę na wykorzystywanie Plików cookies Klient może wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Stronę.
 4.  Klient ma pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie Plików cookies poprzez zmianę ustawień w Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Stronę, a także zdecydować o ich usunięciu.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:
  1. dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  3. dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
  4. dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  5. dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 6. Podmiotem zamieszczającym Pliki cookies na Urządzeniu Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Devin Investments Sp. z o.o.
 7. W ramach Strony Devin Investments Sp. z o.o. stosuje Pliki cookies analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące na Stronie związane z przepływem i zachowaniem Klientów w celu optymalizacji Strony. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
 8.  Pliki cookies wykorzystywane są przez Devin Investments Sp. z o.o. w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Klientów,
  2. ulepszenia Strony, w tym optymalizacji korzystania ze Strony, w szczególności Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Klienta i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klienta;
  3. identyfikowania źródła, z którego Klient dotarł do Strony,
  4. tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości Strony,
  5. utrzymanie sesji Klienta na Stronie (po uwierzytelnieniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
  6. wyświetlania Klientowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
  7. umieszczania na Stronie obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych,
  8.  zapamiętania historii odwiedzonych podstron na Stronie w celu rekomendacji treści.
 9. Devin Investments Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia w stosowaniu Plików cookies wprowadzone przez Klientów na Urządzeniach mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Pana/Panią w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 3. Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Państwa danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 4. Zastrzegamy, że Devin Investments Sp. z o.o. może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.